Độc dược từ tự nhiên! ( ai cung co )


June 28, 2009


úi giờ sao mày chuôi vào đây hã chuột


Tao sắp bắt đc rồi! trời có mùi gì kinh quá!


úi ta bi dính chiêu của ngươi tiểu nhân quá

!


Đúng là độc dược khó tránh khỏi…