Hiệu ứng cho tiêu đề Entry ( bai viet )


Hiệu ứng cho tiêu đề -[-Entry-]-

Code:

#article_list_module .rc_bd .rc_bc h2{

background:transparent url(Thay link Vào Đây) repeat left top;}

Đây một số mẫu cho các bạn dùng thử

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket