Hình ảnh và code làm viền blog xinh


 

Bạn muốn tạo đường viên cho Blog trở lên đẹp hơn các bạn hãy copy phần Code dưới đây vào Css :

#friend-list .rc div, #friendlist_module .rc div, .rc div, #subscribe_highlight .rc div, #mod-tagged-frd-article .rc div {background:transparent url(duong vien phia tren) repeat-x right bottom;}
#friend-list .rc, #friendlist_module .rc, .rc, #subscribe_highlight .rc, #mod-tagged-frd-article .rc {background:transparent url(duong vien goc ben trai
) no-repeat left top;}
#friend-list .rc_bd div.rc_bc, #friendlist_module .rc_bd div.rc_bc, .rc_bd div.rc_bc, #subscribe_highlight .rc_bd div.rc_bc, #mod-tagged-frd-article .rc_bd div.rc_bc {background:transparent url(duong vien ben phai) repeat-y right top;}
#friend-list .rc_bd, #friendlist_module .rc_bd, .rc_bd, #subscribe_highlight .rc_bd, #mod-tagged-frd-article .rc_bd {background:transparent url(duong vien ben trai
) repeat-y left top;}
#friend-list .rc_ft div, #friendlist_module .rc_ft div, .rc_ft div, #subscribe_highlight .rc_ft div, #mod-tagged-frd-article .rc_ft div {background:transparent url(duong vien ben gioi
) repeat-x right top;}
#friend-list .rc_ft, #friendlist_module .rc_ft, .rc_ft, #subscribe_highlight .rc_ft, #mod-tagged-frd-article .rc_ft {background:transparent url(duong ven goc ben phai) no-repeat left bottom;}

link ảnh: