Danh sách thành viên –Phong Sương Hội— Nơi chat chit , chém gió


1/  Website Forum Phong Sương Hội : http://phongsuonghoi.tk/

2/ Danh sách thành viên :

I/ Hội  chủ :

  "Nhox Ngox Sori"  : Link : http://vn.myblog.yahoo.com/nhockngoc_sorry_pedungkhoc

  Quyền hạn : Quản lí việc đăng kí vào Hội

II/ Trưởng lão Quốc Chính :

 —–"Đan Thanh blos's"  : Link :http://danthanh.tk/

Quyền hạn :Quản lí danh sách thành viên và các việc khác của Hội

III/ Quốc Sư :

—-DB blos's :  :Link :  ???

Quyền hạn : Quản lí nội quy và chém kẻ có tội !

IV/ Quân sư

Đang tuyển

Quyền hạn :   Tưyển thanh viên hay giới thiệu vào hội

Thành viên của hội :

11/ ??

12/??

 

Các bạn vui lòng chém gió dưới dạng bình luận của trang bài viết này nhé — trang Forum duy nhất của "Phong Sương Hội" cái nút Luư của blog Đan Thanh nó bị mờ rồi , ae chịu khó dò chuột nha !