Thông báo thành lập "Phong Sương Hội"


Do ngày càng có nhiều bạn tham gia blog nhiều hơn và cần code ,CSS, chat chit,chém gió cùng nhau nên

"ĐAN THANH BLOS'S

 vs  

"Nhox sory"  và DB blog

 quyết định thành lập "PHONG SƯƠNG HỘI"  Địa chỉ :http://danthanh.tk/

nhằm phục vụ nhu cầu trên do :

 I/ Hội  chủ :

  "Nhox Ngox Sori"  : Link :http://vn.myblog.yahoo.com/nhockngoc_sorry_pedungkhoc

  Quyền hạn : Quản lí việc đăng kí vào Hội

II/ Trưởng lão Quốc Chính :

 —–"Đan Thanh blos's"  : Link :http://danthanh.tk/

Quyền hạn :Quản lí danh sách thành viên và các việc khác của Hội

III/ Quốc Sư :

—-DB blos's :  :Link :  ???

Quyền hạn : Quản lí nội quy và chém kẻ có tội !

IV/ Quân sư

Đang tuyển

Quyền hạn :   Tưyển thanh viên hay giới thiệu vào hội

 

Đan Thanh — Quốc Chính  kính mời ae nhanh tay đang kí nhé !

Hiện dự kiến Hội sẽ ra mắt Múng 10 Tết , mong ae chú ý và tham gia .

Thông báo này thay cho thư mời !

THÂN !