Sex có phải là xấu không?sex ấy à?kinh thế!có phải bạn sẽ nói vậy khi đọc dòng tag này không?ý mình chỉ là hỏi bạn thấy thế nào về tình trạng giới trẻ ngày nay quá ham tìm hiểu về sex mà thôi.Đã bao giờ bạn thử vào 1 web diễn đàn tuổi trẻ mà chưa thấy đề cập đến sex chưa?dù ít hay nhiều thì vẫn có.

Đừng lo lắng!mình đâu bảo bạn thích sex đâu.Bạn nghĩ gì về sex ???????