Bộ sưu tập thanh comment đẹp cho blog plus!


 
.rte_toolbar {
background:#d7d7d7 url( thay_link toolbar_vào _đây) repeat-x top;border-left:1px solid #0448f6;border-top:1px solid #0448f6;border-right:1px solid #0448f6;height:70px;}

Kho hình ảnh động cho Comment:

.

.

.

.

.