Hiệu ứng khi di chuột qua cho toàn Blog


Hiệu ứng khi tạo nút khi ấn vào đường link trong modun
Các link ảnh do bạn tự thay vào nhé

/*Modun bình luận mới nhất*/

#comment_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:url(Link ảnh – Ảnh sẽ tự động hiện khi để chuột vào link trong modun);}

 lamthaison@ymail.com, photo, hinh anh, upload, download

/*Modun bạn bè*/

#friendlist_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(Link ảnh – Ảnh sẽ tự động hiện khi để chuột vào link trong modun);}

 

/*Thư mục*/

#folder .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:url(Link ảnh – Ảnh sẽ tự động hiện khi để chuột vào link trong modun );}

 

/*Bài viết mới nhất*/

#article_new .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:url(Link ảnh – Ảnh sẽ tự động hiện khi để chuột vào link trong modun);}

 lamthaison@ymail.com, photo, hinh anh, upload, download

/*Ảnh biểu diễn cho .mod-relatives, và đây là code*/

.mod-relatives .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:url(Link ảnh – Ảnh sẽ tự động hiện khi để chuột vào link trong modun);}

 

/*Nút bấm cho modun Bài viết*/

.mod-alist-summary .main-bd li:hover{background:url(link ảnh – Ảnh sẽ tự động hiện khi để chuột vào trong modun);}

 

/*Nút bấm cho comment*/

#comment_container li:hover {background:url(link ảnh – Ảnh sẽ tự động hiện khi để chuột vào trong comment);}