[♥Share theme 360 plus♥] Sắc tím


 

Code:


.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-150 .rc_bd .rc_bc .bd,
.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .col-600 .rc_bd .rc_bc .bd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .ft,
.row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-760 .rc_bd .rc_bc .ft,
.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .bd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .ft,
.cmt-mod-alist .comments-listing .hd, #comment_container li, #bd .rte_toolbar, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul,
#blog_title .rc_bd .rc_bc .bd, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail, #article_list_module .pagination, #ft, #article_list_module .mod-alist-searchbox input.ipt, #search_module input.textfield
{background:transparent;}
.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}
.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}

#blast .rc_hd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/rc_hd_violet.png) no-repeat 0;padding:0 0 0 4px;}
#blast .rc_hd div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/rc_hd_div_violet.png) repeat-x 100% 0;height:5px;}
#blast .rc_bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/rc_bd_violet.png) repeat-y left top;}
#blast .rc_bd .rc_bc{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/rc_bc_violet.png) repeat-y right !important;padding:0 5px;}
#blast .rc_ft{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/rc_ft_violet.png) no-repeat 0 0;padding:0 0 0 4px;}
#blast .rc_ft div{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/rc_ft_div_violet.png) repeat-x 100% 0;height:5px;}
#blast .rc_bd .rc_bc .bd{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/bd_violet.png);}
#blast{background:transparent url(http://i118.photobucket.com/albums/o93/olympia41124/vietnam360plus/tail_violet.png) no-repeat 0 100%;padding:15px 0px 10px 35px;}
#blast .tail{background:transparent;}

#head {background:transparent;height:540px;}

#vitality_updates, body.vitality_updates, body.profile_view, body.blog_my body.guestbook, body.comment_list, body.comment_list, body.blog_my_index, body.slideshow, body.blog_archives_folder, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.post_doodle, body.guestbook, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.subscribe_list, body.post_gb, body.gallery, body.photo_big, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery, body.blog_my {background:url(http://c.upanh.com/upload/3/944/P90.8051719_43702_11851.jpg) top center no-repeat;}

html {background:#000000 url(http://c.upanh.com/upload/3/937/ZL0.8044776_1_1.jpg) repeat-y top center;}

.blog_dummyselect,
.blog_dummyselect .hd,
.blog_dummyselect .hd span,
.blog_dummyselect .hd img,
.blog_dummyselect .bd,
.blog_dummyselect .bd div,
.blog_dummyselect .bd div:hover{height:0px!important;font-size:0px!important;background:transparent!important;color:transparent!important;border-top-color:Transparent;border-left-color:Transparent;border-right-color:Transparent;border-bottom-color:Transparent;}

#blog_title .rc_bd .rc_bc .bd , #blog_title .bd{background:transparent;}
#search_module h2{color:transparent;font-size:0px;}
.mod-alist-searchbox form strong {font-size:0px;color:transparent;}
.mod-alist-searchbox input.ipt {background:transparent;color:transparent;font-size:0px;border-top-color:transparent;border-left-color:transparent;border-right-color:transparent;border-bottom-color:transparent;}
#article_list_module .mod-alist-searchbox form{color:transparent;font-size:0px;}
.mod-alist-searchbox input.btn,
#search_module input.submit {background:transparent;color:transparent;font-size:0px;}

.mod-alist-searchbox form strong {font-size:0px;color:transparent;}


.mod-alist-summary .main-bd li{border-top:none;background:transparent;height:250px;}

.mod-alist-pagination .pagination, .mod-alist-summary .pagination, .mod-alist-brief .pagination, .mod-alist-full .pagination {background:transparent;height:250px;}

#gb_msg .ft {background:transparent;height:250px;}

#ygmatop, .ygmabg, #ygmasrchbtn, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem {background:transparent !important;border-color:#fff;color:#fff;}
.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel
{border-style:none;}
#ygma .btn, #ygma .btn .first-child{border-color:#fff;}
#ygmatop a, .ygmabg{color:#fff;}

#ygmasrchbtn, #ygmalogo img, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect, .blog_dummyselect .hd, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd img, .blog_dummyselect .bd, .blog_dummyselect .bd div,
.blog_dummyselect .bd {background:transparent !important;border-style:none;height:0px !important;font-size:0px !important;}

#ygmabot {height:0px;}

#ft{background:transparent url(http://c.upanh.com/upload/3/937/LK0.8044413_1_1.jpg) center;height:439px;font-size:0;}
a {text-decoration:none;}

*Theme Sac Tim 1 duoc thiet ke va chia se boi Ytuongquang- nguon www.ytuongquang.tk*

Ngày 27/4 Y!Plus có update thêm mục tìm kiếm trên Y!plus nên 1 số theme sau khi thay Css và có thể sẽ không giống như demo, các bạn tham khảo BÀI VIẾT NÀY để sửa lại nhaz


—————