Hiệu ứng lấp lánh khi rê chuột vào link có trong blog của bạn


Ở một số blog,khi rê chuột vào các link,bạn sẽ thấy những hiệu ứng lung linh xuất hiện.Mình sẽ hướng dẫn bạn làm từng bước một:

Khởi đầu bằng việc bấm Thiết kế-> Theme-> Copy đoạn code mà bạn cảm thấy thích vào ô CSS nhé!

Bắt đầu nha! Go:

Lá rơi:

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://img.photobucket.com/albums/v76/lienrom/92946cxn8xmvkw5.gif);}

Tim rơi và tan như tuyết:

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://img.photobucket.com/albums/v76/lienrom/196321yuyezcwmu1.gif);}

Tim lớn màu hồng chớp chớp:

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://img.photobucket.com/albums/v76/lienrom/heart4.gif);}

Hình tròn nhỏ chớp chớp:

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://img.photobucket.com/albums/v76/lienrom/lunglinh.gif);}

Pháo hoa:

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://img.photobucket.com/albums/v76/lienrom/pinksparkle6df1.gif);}

Tim xanh :

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://img.photobucket.com/albums/v76/lienrom/x1pc_jqddVOWRk-VaEPLmKuGpUDH4oRqaW4.gif_;}

TRái tim bay bay 1:

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://i227.photobucket.com/albums/dd81/vicq2/thcontrotraitim.gif);}

Bong bóng happy:(bạn có thể thấy hiệu ứng này trong blog mình)

:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://www.addemoticons.com/emoticon/love2/AddEmoticons10312.gif);}

Bông hoa:

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://www.addemoticons.com/emoticon/love3/AddEmoticons10944.gif);}

Nốt nhạc đủ màu:

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://www.addemoticons.com/emoticon/love3/AddEmoticons10947.gif);}

Bong bóng:

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://www.addemoticons.com/emoticon/love2/AddEmoticons1039.gif);}

"Áo vú"

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://www.addemoticons.com/emoticon/love/AddEmoticons09781.gif);}

Trái cà chua:

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://www.addemoticons.com/emoticon/love2/AddEmoticons10343.gif);}

I LOVE YOU:

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://www.addemoticons.com/emoticon/love2/AddEmoticons10346.gif);}

Mây nhí nhảnh:

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://www.addemoticons.com/emoticon/love2/AddEmoticons10314.gif);}

lOvE nhí nhảnh:

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(http://www.addemoticons.com/emoticon/love2/AddEmoticons10350.gif);}

Nếu các bạn muốn làm theo phong cách riêng thì:

a:hover
{text-decoration:none;
color:#D570EE;
text-decoration:none;
font-weight:bold;
background-image:url(thay link ảnh của bạn vào nhé);}