Tổng hợp tất cả các kỹ thuật vượt tường lửa (FireWall)


Tường lửa là gì?

Tường lửa (firewall) là hệ thống phần cứng / phần mềm làm nhiệm vụ ngăn chặn các truy nhập "không mong muốn" từ bên ngoài vào hoặc từ bên trong ra. Tường lửa thường được đặt tại cổng ra / vào giữa hai hệ thống mạng, ví dụ giữa mạng trong nước Việt Nam và mạng quốc tế. Tường lửa thực hiện việc lọc bỏ những truy cập không hợp lệ dựa theo các quy tắc hay chỉ tiêu định trước, ví dụ:

+ Lọc theo địa chỉ IP: Mọi cố gắng truy cập tới địa chỉ IP của các trang www.vidu1.net, www.vidu2.org… đều bị lọc bỏ và trả về thông báo "Page not found" hoặc "The page cannot be displayed".

+ Lọc theo ứng dụng: Mỗi ứng dụng có một cổng (port) riêng, có giá trị từ 0 tới 65535, cho việc truy cập, ví dụ dịch vụ web dùng cổng 80, dịch vụ email dùng cổng 125… Hiện nay ở Việt Nam chỉ có một số cổng ứng dụng chuẩn được mở. Mọi truy cập qua các cổng không tiêu chuẩn đều bị chặn.

Như vậy, để vượt tường lửa, chúng ta phải làm sao cho gói tin (packet) truy cập tới các trang web / dịch vụ "không được phép" trông giống như gói tin tới từ các trang web / dịch vụ "được phép".

Proxy là gì?

Theo định nghĩa đơn giản nhất, proxy là một máy tính trung gian, đứng phía ngoài tường lửa, giúp lấy tin từ các trang web "không được phép" theo yêu cầu và gửi tới người đọc phía sau tường lửa. Nếu địa chỉ IP và cổng mà proxy dùng để gửi thông tin không nằm trong danh sách bị ngăn cản (block) của tường lửa, người đọc sẽ nhận được thông tin, hay nói cách khác là vượt tường lửa thành công.

Các phương pháp vượt tường lửa:

1/ Sử dụng proxy server: Trong các trình duyệt đều có chức năng thiết lập proxy. Ví dụ với Internet Explore:

Bước 1: Chọn Tool > Internet Options > Connections > LAN settings

Bước 2: Gõ vào ô 'Address' địa chỉ của proxy server muốn dùng và ở ô 'Port' gõ giá trị cổng của proxy server.

Bước 3: Nhấn OK và thử vào các trang web "bị ngăn cản". Nếu proxy server của bạn hoạt động và không bị chặn, bạn sẽ thấy nội dung của các trang web kia.

Có rất nhiều proxy server miễn phí trên mạng. Các bạn có thể tìm danh sách này bằng Google với từ khóa "free proxy". Các proxy server được viết dưới dạng:

customer-148-223-48-114.uninet.net.mx:80

hoặc

163.24.133.117:80

Trong đó phần trước dấu ":" là địa chỉ, và phần sau đó là cổng. Nên chọn các proxy có cổng "tiêu chuẩn" (ví dụ cổng 80) vì các cổng "không tiêu chuẩn" (ví dụ 3128 hay 8080) có thể bị chặn bởi tường lửa ở Việt Nam.

2/ Sử dụng web proxy: Có một số trang web cho phép bạn đánh vào địa chỉ web mà mình muốn xem, và trang web đó sẽ đem nội dung về cho bạn. Thuận lợi khi dùng trang web kiểu này là bạn không phải mất công đặt proxy setting như ở cách thứ nhất (ví dụ khi ra hàng internet người ta không cho phép thay đổi setting).

Có thể tìm ra các trang web kiểu này trên Google với từ khóa "free surf anonymous". Một trang tiêu biểu dạng này là:

http://www.the-cloak.com

Tuy nhiên rất có thể trang này cũng đã bị đặt vào danh mục cấm của Việt Nam 😦

3/ Sử dụng các trang web cá nhân: Nếu bạn có bạn bè hay người thân ở nước ngoài, những người này có thể thiết lập các trang web cá nhân có gắn nội dung các trang "bị ngăn cản" theo kiểu Inline frame. Như vậy, bạn có thể đọc trang web cấm bằng cách tới xem các trang web cá nhân của bạn bè hay người thân của mình ở nước ngoài.

Ví dụ, các bạn trong nước có thể thử đọc bài từ Mạng Ý kiến ở đây:

http://www.vidu.dk/files/misc/ykien.html

Mã HTML để thực hiện điều này ở đây:

http://www.vidu.dk/files/misc/ykien.html.txt

Hãy xóa đuôi txt và upload lên trang web của mình ở nước ngoài, thay địa chỉ "http://vidu.net" bằng địa chỉ trang web mà bạn muốn hiển thị.

Phương pháp này có nhược điểm là trình duyệt của người xem phải hỗ trợ Inline Frame. Tuy nhiên Internet Explorer và Firefox đều hỗ tr tính năng này.

4/ Vượt tường lửa bằng công cụ của Google:ợ Google cung cấp phương tiện chuyển ngữ trang Web (Translation service), rất tiện cho việc vượt tường lửa. Chỉ cần thay địa chỉ trang cần tới vào địa chỉ "x-cafe.dk" ở dòng lệnh dưới đây, các bạn có thể xem trang web đó dù nó đã bị firewall:

http://www.google.com/translate?lang…&u=www.vidu.dk

Nên dùng proxy lấy ở đây :

http://www.proxy4free.com/index.html

Hoặc vào trang này :http://anonymouse.org/anonwww.html