Loạt ảnh nhật ký vol 5 HKT Band !


 Loạt ảnh '' Nhật kí ngày thứ 2 ''

Tình hình là mới tra tấn admin về hình ảnh album vol 5 

 sau nhiều giờ vật vã 

 tra tấn cuối cùng admin cũng chịu bật mí một số hình ảnh mới 

Sau đây là một số hình ảnh new hot : 

Bấm vào để xem kích thước thật!

Bấm vào để xem kích thước thật!

Bấm vào để xem kích thước thật!

Đây là đạo diễn nhá 

 đẹp zai zễ sợ 

Bấm vào để xem kích thước thật!

Bấm vào để xem kích thước thật!
Bấm vào để xem kích thước thật!
Bấm vào để xem kích thước thật!
Bấm vào để xem kích thước thật!
Bấm vào để xem kích thước thật!

Baby Hùng cute xì 

Bấm vào để xem kích thước thật!
Bấm vào để xem kích thước thật!
Bấm vào để xem kích thước thật!

Ôí còn đẹp hơn cả tea yang 

Bấm vào để xem kích thước thật!
Bấm vào để xem kích thước thật!
Bấm vào để xem kích thước thật!

Bấm vào để xem kích thước thật!

Advertisements