Píc tự sướng của Titi -HKT band


 Píc tự sướng của Titi

 Píc tự sướng cũa Mr.Ti

Đây là những hình màk chôm trong 4rum của anh Titi đó……..mọi ngừk chém thoải mái nha

Bấm vào để xem kích thước thật!

Bấm vào để xem kích thước thật!

Bấm vào để xem kích thước thật!