Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Sinh 2011


Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa lý 2011 

Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa lý 2011Đề thi Hệ THPT :
 

 

1.2  Đề thi Hệ GDTX :

2. Đáp án đề thi tốt nghiệp môn SINH HỌC năm 2011 hệ GDPT & GDTX: Đang cập nhật…

 

2.1. ĐÁP ÁN DO CÁC BẠN HỌC SINH GỞI LÊN WEBSITE VÀ QUA EMAIL :

+Mã Đề 146
1.Anonymous
1d 2c 3a 4a 5b 6b 7a 8a 9d 10c 11d 12a 13c 14d 15a 16a 17d 18d 19b 20c 21c 22c 23d 24d 25c 26c 27b 28d 29b 30a 31a 32b 33a 34b 35d 36c 37b 38d 39a 40b

+Mã Đề 279
1.Trần Văn Huy -THPT Việt Yên 1 – BG
1a 2c 3b 4a 5d 6b 7d 8c 9b 10d 11d 12c 13a 14c 15a 16b 17c 18c 19a 20c 21d 22b 23d 24a 25d 26b 27d 28a 29b 30a 31a 32c 33d 34c 35c 36d 37a 38b 39b 40d,
phần NC 41d 42a 43b 44b 45b 46a 47d 48c
2. HSG từ TPHCM
1A 2C 3B 4A 5C 6B 7D 8C 9B 10D 11D 12C 13A 14C 15A 16B 17C 18C 19A 20C 21D 22B 23D 24A 25D 26B 27D 28A 29B 30A 31A 32C 33D 34C 35A 36D 37A 38B 39B 40D 41C 42A 43B 44B 45B 46A 47D 48C 

+Mã đề 297 
1.Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ 
1a 2c 3b 4a 5a 6b 7d 8c 9b 10d 11d 12c 13a 14a 15a 16b 17c 18c 19a 20c 21d 22b 23d 24a 25d 26b 27d 28a 29b 30a 31d 32c 33c 34c 35a 36d 37a 38b 39d 40d
2. Như Ý 1a2c3b4a5a6b7d8c9b10d11d12c13a14c15a16b17c18d19a20a21a22d23a24a25d26c27d28a29c30a31a32a
41a42d43b44b45b46a47d48c 

+Mã đề 385
1.Đỗ Tấn Tài trường Vạn Hạnh TP HCM!
1A,2D,3B,4D,5D,6A,7C,8B,9A,10D,11C,12A,13A,14C,15B,16D,17B,18C,19A,20D,21B,22B,23D,24A,25A,26D,27A,28A,29B,30B,31C,32A,33B,34C,35C36A,37A,38C,39D,40C,41C,42C,43C,44D,45B,46D,47B,48D 
2.Anonymous
1-a,2-d.3-b,4-b,5-d,6-a.7-d,8-a,9-c,10-d,11-c,12-a,13-a,14-c,15-b,16-c,17-b=
,18-c,19-a,20-d,21-b,22-b,23-d,24-a,25-d,26-d,27-a,28-a,29-b,30-b,31-c,32-a=
,33-b,34-c,35-c,36-a,37-a,38-c,39-b,40-c

+Mã đề 624
1. Xk.production
1c 2a 3a 4a 5d 6d 7d 8a 9b 10d 11c 12a 13c 14b 15b 16b 17c 18b 19a 20a 21c 22b 23c 24b 25b 26c 27b 28c 29d 30d 31d 32d 33b 34a 35a 36a 37c 38c 39d 40b
2.THPT Đơn Dương – Lâm Đồng
1c 2c 3a 4a 5d 6a 7a 8a 9b 10d 11c 12a 13c 14c(?) 15d 16b 17c 18b 19b 20a 21c 22b 23c 24a 25b 26d 27b 28c 29d 30d 31d 32d 33b 34a 35a 36a 37c 38c(?) 39d 40a
3.Anonymous
1C 2C 3A 4A 5D 6A 7D 8A 9B 10D 11C 12A 13C 14B 15B 16B 17C 18B 19B 20A 21C 22B 23C 24B 25B 26C 27B 28C 29D 30D 31D 32D 33B 34A 35A 36A 37C 38C 39D 40B
(cac ban tren thuong saio cau 2C chu ko phai la 2A cai nay co trong sgk,sai o cau 22 tinh dung minh se thay ti le cac cap alen Aa la 1/2,Bb la 1/2 ,Dd la 1/2 nhu vay nhan voi nhau se la 1/2*1/2*1/2=1/8)
4.Trần Thế Vinh(12a9 thpt Đào Duy Từ)
1:C-2:C-3:A-4:A-5:D-6:A-7:D-8:A-9:B-10:D-11:C-12:A-13:C-14:B-15:B-16:B-17:C-18:B-19:B-20:A-21:C-22:A-23:C-24:B-25:B-26:C-27:B-28:C-29:D-30:D-31:D-32:D-33:B-34:A-35:A-36:D-37:C-38:C-39:D-40:B-41:D-42:D-43:A-44:A(?)-45:A-46:D-47:C(?)-48:D

+Mã đề 735
1.1 nhóm học sinh trường QHQN
1d,2b,3b,4d,5d,6b,7a,8c,9b,10a,11d,12c,13d,14a,15a,16c,17b,18d,19a,20c,21d,22b,23c,24b,25c,26b,27a,28b,29d,30b,31a,32c,33a, 34c,35b,36c,37b,38a,39a,40d,41,a,42a,43d,44c,45c,46d,47a,48c
 

2.Huynh Thi Yen Nhi : GV Trung tam GDTX TP Vinh

1D2B3B4D5D6B7A8C9B10A11D12C13D14A15A16C17B18D19A20C21D22B23C24B25A26B27A28B29D30B31A32B33A34C35B36C37B38A39D40D
41A42A43D44C45C46D47A48A

+Mã đề 918
1.THPT Chuyen Bac Duyen Ha,Thai Binh
1d 2c 3b 4b 5c 6d 7a 8d 9d 10c 11b 12c 13c 14b 15a 16b 17d 18d 19b 20a 21a 22a 23a 24a 25a 26d 27a 28a 29d 30b 31c 32d 33b 34b 35c 36c 37b 38b 39d 40a
2. Hoangtu.tocbachkim_9x@yahoo.com
1d 2c 3b 4b 5c 6d 7a 8d 9d 10c 11b 12c 13c 14b 15a 16b 17d 18d 19b 20a 21a 22a 23a 24a 25a 26d 27a 28a 29d 30b 31c 32d 33b 34b 35c 36c 37b 38b 39d 40a
3. Thầy Phạm Quang Huy-chủ nhiệm A2-THPT Mạc Đỉnh Chi-Hải Phòng
1d 2c 3b 4b 5d 6d 7a 8c 9d 10b 11b 12c 13c 14b 15a 16b 17d 18d 19b 20a 21d 22a 23a 24a 25c 26d 27a 28a 29d 30b 31a 32d 33b 34b 35c 36c 37d 38c 39d 40a 

 

ĐÁP ÁN phần GDTX

+Mã đề 368

+Mã đề 726

+Mã đề 931
1.Hoàng Khắc Hùng [Lil'.Shady] – Đại học công nghiệp HN
1 C.2 C .3 A.4 B.5 C.6 C.7 D.8 C.9 B.10 C.11 B.12 A.13 D.14 A.15 D.16 A.17 A.18 B.19 B.20 A.21 B.22 C.23 D.24 A.25 D.26 B.27 B.28 B.29 C.30 C.31 D.32 A.33 B.34 B.35 B.36 D.37 C.38 B.39 A.40 A.

 

2.2. ĐÁP ÁN ĐẾN TỪ CÁC THẦY CÔ & CHUYÊN GIA:

 

 

***Gợi ý giải chỉ mang tính chất tham khảo (Được giải bởi các thầy cô có bề dày kinh nghiệm nhưng chưa phải đáp án chính thức của bộ GD-ĐT). Sai sót là điều không tránh khỏi, tuy nhiên mức độ chính xác sẽ từ 95 – 100%.

2.2.a Đáp án hệ giáo dục phổ thông:

+Mã Đề 146: 

+Mã Đề 279: 

+Mã đề 385: 

+Mã đề 624: 

+Mã đề 735: 

+Mã đề 918
1D-2C-3B-4B-5C-6D-7A-8D-9D-10C
11B-12C-13C-14B-
15A-16B-17D-18D-19B-20A
21A-22A-23A-24A-25A-26D-27A-28A-29D-30B
31C-32A-33B-34B-35C-36C-37D-38B-39D-40C
41D-42C-43B-44B-45D-46A-47C-48Cưu trong bộ nhớ cache Tra cứu điểm thi – điểm chuẩn 2011 Tra diemthi.net cung cấp đề và đáp án thi tốt nghiệp môn văn THPT GDTX 2011 để thí sinh và các vị phụ huynh tham khảo. Đề thi: Câu 1 (2 điểm): Tóm tắt tác … tradiemthi.net/ – Tương tự Giới thiệu dịch vụ tra cứu điểm thi, đáp án tốt nghiệp THPT năm … 23 Tháng Năm 2011 … Trong đó có TRA CỨU ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP và XEM ĐÁP ÁN TỐT NGHIỆP vì thông tin … Hướng dẫn sử dụng dịch vụ tra cứu điểm thi THPT năm 2011: … http://www.ucare.vn/…/uCare-n29-Gioi-thieu-dich-vu-tra-cuu-diem-thi-dap-an-tot-nghiep-THPT-… – Dap An De Thi Tot Nghiep 2010 | Tuyển sinh 2011 CHỈ 10P NỮA SẼ CÓ DAP AN DE THI TOT NGHIEP MON VAT LY 2011 BẤM XEM NGAY …. Đáp án đề thi tốt nghiệp môn văn 2011.Xem và tải đề thi đáp án tốt nghiệp. … tuyensinh2010.com/…/dap-an-de-thi-tot-nghiep-2010 – Đã lưu trong bộ nhớ cache – Tương tự Đáp án đề thi môn VẬT LÝ tốt nghiệp THPT năm 2011 (tất cả mã đề … 1 Tháng Sáu 2011 … Các thí sinh và phụ huynh xem đề thi và đáp án môn Lý trong kì thi tốt nghiệp THPT khóa ngày 2 tháng 6 năm 2011 ở đây: Download dap an de … http://www.mathvn.com/2011/…/ap-e-thi-mon-vat-ly-tot-nghiep-thpt-nam.html – Đã lưu trong bộ nhớ cache Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Vật Lý năm 2011 | Thông Tin Tuyển … 2 Tháng Sáu 2011 … Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT 2011 môn Vật Lý, Dap an de thi tot nghiep mon Vat Ly nam 2011 , Đáp án đề thi tốt nghiệp 2011, môn vật lý 2011 … tuyensinh.haylem.net/2011/…/dap-de-thi-tot-nghiep-mon-vat-ly-nam.html – Đã lưu trong bộ nhớ cache Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2011 | Dap an de thi … Đáp án đề thi 2011: Đáp án đề thi môn Vật lý tốt nghiệp THPT năm 2011 Hiện tại chúng tôi chưa cập nhật được thông tin về Đáp án đề thi môn đ » dapandethi2011.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep…/dap-an-de-thi-mon-vat-ly-tot-nghiep-thpt… – Đã lưu trong bộ nhớ cache Dap an de thi tot nghiep thpt 2011 | Dap an de thi tot nghiep nam 2011 Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT. Tổng hợp đề thi đáp án, lời giải các môn thi … dapandethi2011.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt – Đã lưu trong bộ nhớ cache Đáp án đề thi môn Địa lý tốt nghiệp THPT năm 2011 | Dap an de thi … 29 Tháng Năm 2011 … Hãy truy cập thường xuyên Đáp án đề thi 2011 . Com … dapandethi2011.com/dap-an-de-thi-tot-nghiep…/dap-an-de-thi-mon-dia-ly-tot-nghiep-thpt… – Đã lưu trong bộ nhớ cache Hiển thị kết quả khác từ dapandethi2011.com Diem thi Dap an de thi Tot nghiep thpt nam 2011 dai hoc dh cac mon Diem thi Dap an de thi Tot nghiep thpt nam 2011 mon Van Toan Ly Tieng Anh Sinh Dia . De thi dai hoc (dh) khối A B C D cao dang diem san. 24H 6 năm UY TÍN. diemthi.24h.com.vn/ – Đã lưu trong bộ nhớ cache – Tương tự DAP AN DE THI TOT NGHIEP NAM 2011 | DIEM THI TOT NGHIEP THPT 2011 … Đáp án – đề thi tốt nghiệp môn Lý 2011 mã 642(hệ trung học phổ thông). 02-06-2011 | hoanty | 0 views | 0 phản hồi ». Đáp án đề thi tốt nghiệp môn lý 2011. … diemthi2010.com/ – Đã lưu trong bộ nhớ cache – Tương tự Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT 2011 môn Địa Lí | Tốt nghiệp 2011 … Đáp án đề thi Tốt nghiệp THPT năm 2011 môn Địa Lí. Tot nghiep THPT 2011 mon DiaLi. Đề thi Tốt nghiệp THPT môn Địa Lí 2011. Dap an mon Dia Li thi Tot nghiep … eway.vn/…/dap-an-de-thi-tot-nghiep-thpt-211-mon-dia-li-id-4de30f04c3d8… – Đã lưu trong bộ nhớ cache Đề Thi Đáp Án Tốt Nghiệp THPT 2011 
Hãy nhấn F5 hoặc vào lại Blog tớ để xem được đầy đủ nhất nhé ! 
Advertisements
This entry was posted on 02.06.2011, in Khác. Bookmark the permalink.