Forum vBB 3.8.4 Full Mod, Add box, Skin đẹp, Đầy Đủ Mod Cho 1 4rum Teen


Share – Forum vBB 3.8.4 Full Mod, Add box, Skin đẹp, Đầy Đủ
Mod Cho 1 4rum Teen

Nguồn bài viết:

http://sinhvienit.net/@forum/threads/62068-forum-vbb-3-8-4-full-mod-add-box-skin-dep-day-du-mod-cho-1-4rum-teen/


4rum Mình Tự Làm Đã Bỏ 3 ngày ra để làm và kết quả là share cho anh
em sài chơi

Demo:http://nhatkyteen.net/4@zum/index.php
Thanh Navar Khá Dài Có gì Anh Em Fix dùm

Hình Ảnh:

Bấm vào đây để xem
nội dung đầy đủ
Hình ảnh này đã
bị thay đổi kích thước nhằm tránh làm vỡ giao diện. Bấm vào đây để xem
ảnh ở kích thước đầy đủ ( 1152×864 )

Hình ảnh này đã
bị thay đổi kích thước nhằm tránh làm vỡ giao diện. Bấm vào đây để xem
ảnh ở kích thước đầy đủ ( 1152×864 )

Pass: sinhvienit

Link down :
http://sinhvienit.net/@forum/threads/62068-forum-vbb-3-8-4-full-mod-add-box-skin-dep-day-du-mod-cho-1-4rum-teen/

This entry was posted on 19.11.2011, in Khác. Bookmark the permalink.